ČESTO 
POSTAVLJENA
PITANJA

Printeri

Kako da odaberem odgovarajući printer?

Kada ste spremni za integraciju štampanja nalepnica sa barkodom u vaše preduzeće, imate širok izbor štampača na raspolaganju. Pre nego što uložite u termalni printer za štampanje barkod etiketa, odvojite vremena da shvatite kako ćete koristiti štampač kako biste mogli da razmislite o opcijama. Na šta treba da obratite pažnju je sledeće:

1. Metod štampanja. Da biste dobili kvalitet koji vam je potreban za štampanje barkodova, odaberite jednu od tri vrste tehnologija termalnog štampača barkod nalepnica: Direkt Termal, Termal Transfer i Ink-Jet. Iako možete koristiti laserski štampač, to nije efikasno za štampanje nalepnica za barkod na kratke staze (uključujući pojedinačne nalepnice) i ne štampa kvalitetno na sintetičkim materijalima koji su često potrebni. Termalno štampanje je dizajnirano i konstruisano za štampanje nalepnica na zahtev, proizvodeći oštre, jasne barkodove za široku upotrebu.

Direkt Termal štampa direktno primenjuje toplotu na posebno obloženu etiketu da bi aktivirala mastilo i proizvela sliku, obično u crnoj boji, ali je dostupna i druga boja. Nije potrebno mastilo, toner ili traka, tako da je to isplativ metod. Loša strana je da izlaz iz direktnog termičkog štampača barkod nalepnica nije tako izdržljiv. Papir je veoma osetljiv na UV svetlo, toplotu, vlagu, razmazivanje i grebanje. Ako želite da koristite barkod nalepnice u okruženju u bilo kojem od ovih uslova, Direkt Termal štampač barkod nalepnica nije vaš najbolji izbor.

Termal Transfer štampa primenjuje toplotu iz glave za štampanje na termo transfer traku, koja je obložena sa Wax, Resin ili kombinacijom oba. Toplina topi premaz i prenosi sliku na papir. Ovaj tip termalnog štampača barkodnih nalepnica proizvodi veoma izdržljivu sliku u punom opsegu boja. Termalni prenos je skuplji, ali obezbeđuje trajnije oznake za širi spektar primena koje mogu da izdrže izloženost UV svetlu, vlagi, ekstremnoj toploti ili hladnoći, hemikalijama, grebanju i razmazivanju.

Ink-Jet štampa baca male tačke mastila za kreiranje slike. Tačke su otprilike 50 do 60 mikrona u prečniku, tanje od ljudske kose. Što je više tačaka po inču (dpi), to je veća rezolucija slike. Pošto mlaznice mogu da se začepe i da mastilo pušta na određenim medijima, to nije najbolji izbor za štampanje barkodova.

2. Rezolucija štampanja. Barkodovi zahtevaju jasnoću da bi bili skenirani i čitani. Simbolika barkoda sastoji se od niza pravugaonika različitih širina. Kada kupujete termalni štampač barkodnih etiketa, treba da razmotrite rezoluciju štampe koja može da se kreće od 203 tačaka po inču (dpi), 300 dpi ili čak 600 dpi za specijalne aplikacije. Što je veći broj tačaka po inču, to je rezolucija finija. Barkod odštampan na 200 dpi neće biti jasan kao onaj odštampan na 300 dpi, koji utiskuje više od 200 procenata dpi. Razlika u ceni između 203 i 300 dpi je nominalna. Ako su vaši barkodovi dovoljno veliki, 203 dpi je u redu. Ali ako koristite termalni štampač barkodnih etiketa za izradu bar kodova visoke gustine, 2D barkodova, finih fontova ili detaljne grafike, razmislite o izboru štampača veće rezolucije.

3. Obim štampe. Neki barkod štampači su konstruisani da obrađuju veliku količinu izlaza nalepnica, dok su drugi najprikladniji za male serije. Ako želite da koristite termalni štampač barkodnih etiketa za povremeno štampanje na zahtev, brzina štampanja nije problem, ali svakako ne želite da usporite proizvodnju, jer štampač ne može da izdrži volumen.

4. Maksimalna veličina etikete. Različiti štampači obrađuju različite veličine nalepnica Manji [rinter obično može primiti nalepnice širine do četiri inča. Ako vam je potreban termalni štampač nalepnica barkoda koji može proizvesti šire nalepnice, možda ćete više koristiti imati od veće jedinice - koja obično može uzeti rolne ili listove nalepnica manje od maksimalne širine.

5. Povezivanje. Hoće li se vaš termalni štampač barkodnih oznaka biti postavljen na jednom mestu ili vam je potreban mobilni printer? Ako će biti ožičen, da li vam je potrebno da ga povežete preko Etherneta, USB-a, serijskog ili paralelnog porta? Proverite da li je štampač koji ste izabrali opremljen za povezivanje sa vašom trenutnom mrežom.

6. Kompatibilnost. Termalni štampač barkodova koji ste izabrali mora biti kompatibilan sa vašim preduzećem. Ako radite na ERP-u ili SAP-u, proverite da li štampači koje razmatrate imaju interkonektivnost i tipove upravljačkih programa / uređaja da rade sa tim sistemima.

Imate toliko izbora kada kupujete termalni štampač barkodnih etiketa. Ako vam je potrebna pomoć pri sužavanju izbora i pronalaženjem najboljeg aparata za vaše potrebe, kontaktirajte nas na info@intercomo.com ili putem telefona na 021 21 55 800.

Direkt Termal (DT) ili Termo Transfer (TT)?

Termal Transfer (TT) i Direkt Termal (DT) su dve opcije za štampanje promenljivih podataka na etiketama i tagovima. Objasnićemo razlike između ovih tehnologija i kako odabrati pravu metodu štampanja.


Šta je to Direkt Termal?

Direkt termal štampa koristi hemijski tretiranu podlogu na etiketi koja je osetljiva na toplotu i postaje tamnija kada je izložena toploti koju generiše termalna glava štampača. Bela boja je osnovni sastojak u hemiji koja omogućava da se ova reakcija toplote odigra. Direkt termal štampači nemaju mastilo, toner ili traku. Ovaj princip čini direktnu termalnu upotrebu vrlo jednostavnom. Međutim, pošto zalihe štampane ovim principom sadrže hemiju koja će vremenom potamniti, ova reakcija može se desiti kad god je materijal izložen visokoj toploti. Sličan proces izbleđivanja može nastupiti i kada je materijal izložen UV zračenju. Direkt termal podloge uključuju odabrani opseg papira i filma sa različitim nivoima kvaliteta, u zavisnosti od završnih premaza.

Grafički prikaz principa Direkt Termal tehnologije

Šta je Termal Transfer?

Kod štampanja termo transfer metodom, ribon za termal transfer je potreban da bi se dobila slika na nalepnicama koje prihvataju termalnu obradu. Mediji i ribon se kreću zajedno ispod termalne glave za štampanje. Kako se elementi glave štampača zagrevaju, mastilo se prenosi sa ribona na prenosni medijum da bi se dobila štampana etiketa. Ribon sadrži zaštitni (silikonski) sloj koji klizi duž glave štampača i štiti je od kontakta sa površinom etikete i na taj način značajno produžava vek trajanja termo glave. Postoji širok spektar tipova medija i ribona koji se mogu koristiti za gotovo bilo koji zahtev i trajnost.

Grafički prikaz principa Termal Transfer tehnologije

Kako odabrati pravu tehnologiju?

Direkt Termal je pogodan za jednostavnije primene koje imaju kratak životni vek u okruženju sa ograničenom izloženošću UV zračenju. Dok Direkt Termal zahteva samo jedan tip medija, materijal etikete je u direktnom i stalnom kontaktu sa glavom štampača, što može povećati habanje i skratiti vek trajanja glave štampača naročito kod Termo Eko etiketa. Koristeći različite formulacije etiketa i ribona, štampanje termo trasnferom može se koristiti za različite primene. Termo Transfer trake mogu lakše da izdrže toplotu, sunčevu svetlost, abraziju i hemijsku izloženost u odnosu na Direkt Termal i kao rezultat može da proizvede veći kvalitet štampe i dugovečnost etikete.

Ukratko:

KVALITET ŠTAMPE

 • Direkt Termal

(+) Kvalitet štampe može da varira u zavisnosti od etikete (Eko ili Top). Nalepnice s premazom Eko mogu biti svetlije crne boje sa nejasnim kvalitetom ispisa koje mogu uticati na skeniranje barkoda.

 • Termal Transfer

(+) Oštar, tamno crni kvalitet štampe i uspešno skenirani barkodovi sa svim kvalitetima trake.
(+) Trake za termalni transfer u boji pružaju vidljive znakove za identifikaciju.

DUGOVEČNOST

 • Direkt Termal

(-) Direkt termal mediji će potamneti kada su izloženi visokoj toploti i izbledeće vremenom pod uticajem UV zračenja.
(-) Osetljivost na habanje i trljanje sa posledicama abrazije i cepanja.

 • Termal Transfer

(+) Pravilnim uparivanjem etikete i ribona mogu dovesti do izdržljivosti i otpornosti na toplinu, sunčevu svetlost, abraziju i izloženost hemijskim preparatima.

BRZINA ŠTAMPE

 • Direkt Termal

(-) Preporučuju se manja brzine štampe.

 • Termal Transfer

(+) Moguće brže brzine štampanja.

LAKOĆA KORIŠĆENJA

 • Direkt Termal

(+) Jedan potrošni materijal je jednostavniji za instaliranje i upravljanje inventarom.

 • Termal Transfer

(-) Iako su potrebne dve komponente, štampa se lako izvodi.

APLIKACIJA

 • Direkt Termal

(-) Kratak vek trajanja.

 • Termal Transfer

(+) Praktično neograničen vek trajanja.

IZBOR ZALIHA

 • Direkt Termal

(-) Ograničen opseg zaliha papira i filma dostupnih sa direktnom termičkom hemijom.

 • Termal Transfer

(+) Širok opseg podloga i tipova mastila koji zadovoljavaju potrebe aplikacije.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA

 • Direkt Termal

(-) Trajanje glave štampača je znatno kraće, kao i garancija proizvođača, očekuje se da će termo glave trajati 25-50% od trajanja termalne glave za štampanje.

 • Termal Transfer

(+) Silikonski premaz trake čuva glavu za štampanje od abrazije koju uzrokuju etikete. Ovo omogućava termalnoj glavi za štampanje TT da traje 2 do 4 puta duže od DT štampe.

Da li printeri mogu štampati više vrsta barkodova?

Termalni štampači barkodnih nalepnica podržavaju višestruke simbologije. Laserski i inkjet štampači opšte namene i softverske aplikacije možda neće moći da štampaju bilo koji barkod ili možda neće nuditi višestruke simbologije. Specifikacije štampača navode simbologije koje su podržane.

Da li mi je potreban poseban printer za štampanje barkodova?

Mnogi uobičajeni laserski i ink jet štampači mogu da proizvode barkodove, ali ih je potrebno podesiti da to urade. Oni često nemaju izvornu podršku za simbologije barkodova i potrebno ih je nadograditi dodatnim fontovima ili programiranjem kako bi podržali bar kodiranje. Takođe im nedostaju mnoge specijalne funkcije koje pružaju odličan kvalitet štampanja barkodova.

Kako mogu povezati barkod štampač sa računarom?

Barkod štampači su dostupni sa mnogim uobičajenim interfejsima kako bi se olakšala jednostavna integracija sa različitim sistemima softvera. Dostupni su Ethernet, USB, paralelni, serijski, twinax i koaksijalni kablovi. Barkod štampači takođe nude Wifi i Bluetooth povezivanje za bežičnu integraciju. Alati za upravljanje omogućavaju daljinski nadzor, konfiguraciju i rešavanje problema za umrežene štampače.

Da li je brzina štampanja bitna?

Da, ali brzina štampanja navedena u specifikacijama štampača (koja je izražena kao inči u sekundi, ili ips) ne daje uvek istinitu indikaciju o tome koliko brzo će jedinica štampati. Nekim štampačima treba dosta vremena da obrade format nalepnice pre nego što počnu da štampaju.

Prva oznaka se odnosi na vreme potrebno za davanje komande za štampanje do trenutka izlaska prve nalepnice iz štampača. Vreme izbacivanja prve etikete zavisi od veličine nalepnice i procesorske snage štampača, interfejsa sa kompjuterskim sistemom i softvera koji se koristi u aplikaciji. Ovi faktori takođe mogu rezultirati u pauzama između etiketa koje sprečavaju neprekidno štampanje pri punoj brzini.

Propusnost je tačnija mera koliko brzo štampač može obraditi kompletan posao ispisa. Prvo označavanje i propusnost može se proceniti kada su štampači podešeni za demonstracije ili probe. Važno je da koristite štampač u stvarnim radnim uslovima da biste utvrdili da li ima brzinu i propusnost da zadovolji vaše potrebe.

Koliko često treba da čistim glavu za štampanje?

Kada koristite etikete za Direkt Termal štampu, treba da očistite glavu za štampanje nakon svake rolne etiketa. Kada koristite Termal Transfer princip sa ribonom, očistite glavu štampača kada stavite novu rolnu ribona. Ako je štampač u prljavom okruženju, preporučujemo vam da svakodnevno čistite glavu štampača. Ako koristite nalepnice sa gusto nanešenim lepkom ili tamo gde je lepak procureo sa strane, glava štampača će morati da se čisti najmanje jednom dnevno. Čišćenje treba obaviti krpom bez dlačica impregniranom izopropilnim alkoholom.

Postoji tanka bela vertikalna linija na odštampanim materijalima! Šta je to?

Na glavi za štampanje može biti prašine ili prljavštine. Pokušajte da očistite glavu za štampanje. Ako ne nestane, vrlo je moguće da je došlo do oštećenja glave štampača, koja se ne može povratiti i potrebno je zameniti.

Etikete

Kako da odaberem vrstu lepka?

Prvo odabarati površinu na koju lepite etiketu. Kao što je važno da štampanje nalepnica ima dobar dizajn, takođe je važno da je lepak koji se koristi na njima odgovarajući tako da se vaša nalepnica zaista lepi! Vrsta lepka koja se koristi za etikete se obično pravi od gume, akrila ili akrilne smese.

Lepak izrađen od gume dobro radi na većini tipova površina. Ali oni trpe lako oštećenje usled toplote i UV-a, što ih čini neprikladnim ako će završiti na suncu ili na mestu koje je konstantno toplo. Ali tu je i činjenica da se mogu lako ukloniti pomoću rastvarača. Tako da želite etikete koje se nakon toga mogu ukloniti, a zatim na njima upotrebiti gumeni lepak.

Akrilni lepak nudi manje lepljivosti u odnosu na gumeni lepak. Akrilni lepak je otporniji na rastvarače i stoga je dobar izbor ako želite da nalepnice traju dugo.

Akrilne mešavine su takođe poznate kao modifikovani akril i nude mnogo više lepljivosti u odnosu na druga dva tipa. One dobro rade na svim vrstama površina i manje su otporne na rastvarače i mogu se lako ukloniti. Akrilne mešavine imaju sklonost da se istroše pod uticajem toplote i UV-a, poput gumenog lepka, i moraju se držati u hladu, daleko od sunca. Izaberite odgovarajući tip lepka za etiketu u zavisnosti od toga na koji proizvod ćete ih staviti i u kom okruženju će proizvodi biti postavljeni.

Vellum ili Semi Gloss?

Vellum

Vellum etikete se obično koriste za označavanje robe i materijala za ulaznice. Vellum papiri su posebno pogodni za metode termičkog štampanja.

U kombinaciji sa trajnim, uklonjivim ili hladnim lepkom, ovi materijali za etikete su odličan izbor kao ekonomičan materijal i nude izuzetne rezultate štampanja.

Prednosti:

Konverzija i štampa
Pogodan za upotrebu sa različitim tehnikama štampanja, uključujući Flexo, Sito štampa i Litho. Vellum materijal je posebno pogodan za termo transfer štampu.

Izgled i osećaj
Pruža mat, visoko čist beli izgled sa izuzetno glatkom završnom obradom.

Bezbednost i održivost
Ispunjavanje svih industrijskih propisa i rad sa dobavljačima kako bi se smanjio negativan uticaj na životnu sredinu.

Po meri
Razgovarajte sa nama o vašim specifičnim zahtevima za etiketiranje.

Semi Gloss

Skrenite pažnju na svoje proizvode i izazovite pravu reakciju sa našim polu-sjajnim etiketama.

Semi Gloss su najekonomičnije rešenje za etikete kada otpornost na vodu i ulje nije potrebna. Ove etikete su namenjene samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Možete ih lako postaviti na boce, torbe za kupovinu, šolje za kafu, ambalažu za pakovanje i još mnogo toga. Trajno lepljenje omogućava im da se čvrsto održavaju na različitim vrstama površina.

Kako da odaberem etiketu koja mi je potrebna?

Samolepljive etikete mogu biti slika, ilustracija ili tekst na samom proizvodu koji će pružiti osnovne informacije o njemu i tako biti najbolja reklama samog proizvoda.

Primena samolepljivih nalepnica u rolnama je višetruka. Kao deo ambalaže ili kao deklaracija mogu se koristiti u svim proizvodnim procesima i trgovini; u prehrambenoj, farmaceutskoj, motornoj, kozmetičkoj, tekstilnoj industriji i sl.

Izbor nalepnice zavisi on njene primene, pa tako nalepnice mogu biti, zavisno od materijala od kog se prave:

  - Direkt Termal nalepnice (primena kod Direkt Termal tahnologije štampe, koja koristi, između ostalih, i digitalne vage, koje mogu biti obične ili oslojene sa jednim ili dva sloja, tačnije odozgo i odozdo, kako bi se zaštitile od hemijskih oštećenja, kao što je probijanje mast);

  - Termal Transfer nalepnice (primena kod termal transfer tehnologije štampe, koju koristi većina bar kod štampača);

  - Papirne nalepnice (koje imaju najširu primenu i mogu biti i samolepljivi karton);

 - Plastične nalepnice (PE, PP, PVC, PET; kada je potrebno da gornji sloj bude dobro zaštićen od hemijskih, kao što je masnoća, ili mehaničkih oštećenja, kao što je grebanje, i kada je materijal na koji se lepe takođe plastika; koriste se najviše u kozmetičkoj, uljnoj i motornoj industriji; mogu biti bele, ali i providne);

  - Sigurnosne nalepnice (primena kod visoko osetljivih proizvoda da bi se zaštitili od zloupotrebe, jer se ovakve nalepnice ne mogu skinuti bez vidljivih oštećenja; mogu biti i papirne i plastične, ali i sa više stepena zaštite);

  - Višestruko lepljive nalepnice (posebno se primenjuju u laboratorijama kada je namena jedne nalepnice višestruka, a mogu biti papirne ili plastične);

  - Dekorativne (koje se rade na specijalno osmišljenim dekorativnim materijalima i obično imaju primenu u vinskoj industriji);

   - Specijalne (to su nalepnice od specijalnih materijala, kao što su samolepljivi tekstil za lepljenje unutar obuće ili na tepihe, zatim samolepljivi materijali koji idu u unutrašnjost gume pre vulkanizacije ili samolepljivi materijali koji podnose visoke temperature, hemijske i mehaničke uticaje i lepe se na unutrašnjost veš mašina i sl.)

Šta je polipropilen (PP)?

Polipropilen (PP) je linearni ugljovodonični polimer, koji spada u grupu zasićenih polimera i predstavlja tvrdi termoplastični polimer. Dolazi u obliku belog ili providnog praška ili granula, ali može biti i obojen pigmentima.

Polipropilen je jedan od najzastupljenijih materijala za proizvodnju predmeta od plastike. Koristi za proizvodnju najrazličitijih predmeta, od proizvodnje vlakana pa sve do proizvodnje predmeta za široku potrošnju.

Ovako široku primenu ima zahvaljujući dobrim fizičko-hemijskim osobinama koje se mogu podešavati dodavanjem različitih vrsta aditiva. Osobine koje ga odlikuju su: umerena elastičnost, dobra tvrdoća, dobra otpornost na zamor materijala, otporan je na hemikalije i na toplotu…

Proizvodnja polipropilena može da se odvija na nekoliko različitih načina, čija je zajednička osobina da se monomer propilen izlaže toploti i pritisku uz prisustvo katalizatora. Polimerizacija se dobija pri relativno niskim temperaturama, pri čemu se dobija bezbojan ili blago obojen polipropilen. U zavisnosti od upotrebljenog katalizatora i uslova prilikom polimerizacije mogu se dobiti različita svojstva dobijenog polipropilena.

PP nema probleme sa pucanjem prilikom naprezanja i nudi odličnu elektro i hemijsku otpornost. Osobine ovog materijala su slične osobinama polietilena (PE), ali takođe postoje i specifične razlike. Najbitnije razlike su manja gustina, veća čvrstoća i tvrdoća kao i viša tačka topljenja (oko 160°C, dok se polietilen topi na oko 100°C). Aditivi koji se koriste prilikom proizvodnje svih komercijalnih vrsta polipropilena imaju zadatak da zaštite polimer prilikom proizvodnje i poboljšaju osobine konačnog proizvoda. Aditivima se može rešiti i problem degradacije i uništavanja makromolekula prilikom izlaganja polipropilena UV zračenju.

Šta je polietilen (PE)?

Polietilen (Polyethylene) - PE je jedna od najkorišćenijih vrsta plastike. Otkriven je slučajno 1889. godine a prvu industrijsku primenu doživeo je 1939. godine. Danas se najčešće upotrebljava za proizvodnju ambalaže, kesa, torbi, folija, membrana, rezervoara, boca, samolepljivih etiketa itd.

Fizičke osobine

Polietilen je termoplastični polimer sastavljen od hidrokarbonskih lanaca. Zavisno od molekularne težine tačka topljenja polietilena može varirati. U zavisnosti od tipa polimera tačka topljenja polietilena iznosi, za polietilen visoke gustine (HDPE) od 120 do 130°C, a za polietilen niske gustine (LDPE) od 105 do 115°C

Hemijske osobine

Većina LDPE, MDPE i HDPE polimera ima odličnu hemijsku otpornost, što znači da rastvori jakih kiselina i baza ne utiču na ovu vrstu plastike. Takođe je otporan i na blage oksidanse. Polietilen sagoreva plavim plamenom i ima blagi miris parafina. Prilikom sagorevanja polietilen kaplje.


Polietilen se rastvara na povišenim temperaturama u aromatičnim hidrokarbonatima kao što su toluen ili ksilen, kao i u rastvorima trihloretana ili trihlorbenzena.

Proizvodnja-Polimerizacija

Osnovni molekul polietilena je monomer- C2H4, koji se sastoji od dve CH2 grupe povezane dvostrukim vezama. Zbog svoje visoke reaktivnosti etilen se mora čuvati u jako čistom stanju u kome je stabilan. Polimerizacija etilena vrši se dodavanjem katalizatora. Konverzija u lance polietilena je visoko egzotermički proces, prilikom koga se oslobađa velika količina toplote. Kao katalizator mogu se koristiti metal-hloridi ili metal-oksidi, najčešće titanijum hlorid.

Za dobijanje polietilena se koriste dva industrijska postupka:
• sinteza pod visokim pritiskom
• sinteza pod niskim pritiskom

Kod postupka sa visokim pritiskom etilen visoke čistoće se komprimuje do pritiska 150 - 300 MPa pri temperaturi od 300°C, u prisustvu kiseonika koji služi kao katalizator. Postupak pri niskom pritisku (0,2-0,5 MPa) izvodi se uz prisustvo kompleksnog katalizatora Ziegler-Natta. Iako se polietilen može reciklirati, polietilen se najčešće proizvodi iz nafte ili prirodnog gasa.

Primena

Polietilen nalazi primenu u širokom dijapazonu proizvoda za široku potrošnju. Veliki broj vrsta polietilena je neškodljiv pa ima široku primenu u prehrambenoj industriji. U obliku pene se koristi za ublažavanje vibracija i izolaciju. Polietilen pluta, tako da se koristi i u nautici. Takođe se koristi za proizvodnju delova za nameštaj, delova računara, elektronskih komponenti, proizvoda za upotrebu u sportu, odeću, saobraćajnih znakova, kugli za kuglanje, cevi pod pritiskom, samolepljivih etiketa koje su vrlo otporne u teškim uslovima...

Šta je PET?

U svojoj molekularnoj strukturi, polietilen tereftalata (PET) - dostupan je bilo kao amorfni ili polu-kristalni termoplast. Dok je amorfni tip vrlo transparentan i ima niže mehaničke osobine, kao i znatno lošija klizna svojstva nego PET polu-kristalnog tipa, polu-kristalne vrste imaju višu tvrdoću, krutost i čvrstoću s izvanrednim kliznim svojstvima i izuzetno malim indeksom abrazije (u odnosu na POM u vlažnim ili suvim uslovima). Dostupni tipovi su PET (bela neprozirna), PET crni i PET sa dodatkom teflona.

Primena:

Zbog izuzetno dobrih mehaničkih osobina, niske apsorpcije vlage i izvanredne dimenzionalne stabilnosti, PET, PET crni i PET sa dodatkom teflona su posebno dobri za uslove gde su složeni delovi i gde se zahteva dimenzionalna tačnost i otpornost na abraziju.


Koriste se u raznim industrijama:
- elektrotehnika
- mašinstvo
- industrija preciznog inženjeringa
- automobilska industrija
- prehrambena industrija
- transportni sistemi itd.

Šta je Termo Top?

Termo top papir je namenjen za upotrebu u termalnim printerima. Tipične primene uključuju bar-kod etikete za fabrički upakovanu hranu:  meso, mesne prerađevine, mlečne proizvode, ribu, voće, povrće itd, Ove etikete, se takođe primenjuju i za obeležavanje polica u industrijskim halama.

Lepak koji se koristi za ove etikete poseduje odličnu sposobnost prijanjanje na velikom izobru podloga, uključujući blago grube i neravne podloge. Otporne su na niske temperature, na dugotrajnu izloženost sunčevoj svetlosti i na kontakt sa viskoznim tečnostima.

Osnovna struktura termalne etikete:

1. Gornji sloj etikete

2. Lepak

3. Separativni sloj koji se koristi u procesu štampanja

4. Osnova etikete - film ili papir

Termalne etikete, kao najjeftinija vrsta etiketa, koriste se u mnogim oblastima. To je jedan od najlakših i najbržih načina za označavanje svih vrsta roba uz pomoć termalnih etiketa u rolnama.

Upoređujući termalne etikete u rolnama sa etiketama formata A4, etikete u rolnama su znatno praktičnije. Nema potrebe za punjenjem boje ili menjanjem kertridža u printeru, što štampanje čini jeftinijim i bržim.

Šta je Termo Eko?

Termo eko papir je koncipiran za upotrebu u termalnim printerima. Tipična primena uključuje štampanje bar-kod etiketa za prodavnice, za voće, povrće i ostale namirnice sa kraćim rokom trajanja. Takođe se koriste i u industrijske svrhe, za skladišta, logistika itd.

Štampa na etiketi može izbledeti tokom vremena ako je izložena visokoj vlažnosti, konvencionalnoj ili UV svetlosti. Lepak koji se koristi ima odličnu sposobnost prijanjanje na blago grubim i neravnim podlogama i dobro se ponaša na niskim temperaturama.

Termo Eko etikete su osetljive na vlagu i visoku temperaturu, imaju rok trajanja do godinu dana na sobnoj temperaturi.

Osnovna struktura termalne etikete:

1. Gornji sloj etikete

2. Lepak

3. Separativni sloj koji se koristi u procesu štampanja

4. Osnova etikete - film ili papir

Termalne etikete, kao najjeftinija vrsta etiketa, koriste se u mnogim oblastima. To je jedan od najlakših i najbržih načina za označavanje svih vrsta roba uz pomoć termalnih etiketa u rolnama.

Upoređujući termalne etikete u rolnama sa etiketama formata A4, etikete u rolnama su znatno praktičnije. Nema potrebe za punjenjem boje ili menjanjem kertridža u printeru, što štampanje čini jeftinijim i bržim.

Riboni

Koji ribon mi je potreban?

Važno je da izaberete pravi ribon za štampanje na vašoj etiketi. Ako izaberete pogrešnu vrstu ribona, može doći do loše odštampane barkod nalepnice, mastilo može biti razmazano ili izbledelo.

Postoje tri vrste ribona: Wax, Wax/Rezin i Rezin. Proverite da li imate štampač sa mogućnošću termalnog prenosa, preporučujemo vam CITIZEN CL-S621. To je najpouzdaniji, kompaktniji i pristupačniji štampač u svojoj klasi.

Odredite odgovarajuću veličinu ribona, izaberite ribon koji je jednak ili manji od maksimalne širine štampe vašeg štampača gde je dovoljno da pokrije površinu vaše etikete.

Ispod se nalazi jednostavna lista koja vam može pomoći da izaberete pravu vrstu ribona za vašu aplikaciju.

OTPORNOST NA GREBANJE, HEMIKALIJE i TOPLOTU

 • Wax

Slaba

 • Wax / Rezin

Dobra

 • Rezin

Odlična

KOMPATIBILNOST ETIKETE

 • Wax

Svestrani, tipično obloženi papir.

 • Wax / Rezin

Svestrani, tipično obloženi papir ili presvučena sintetika, poliester.

 • Rezin

Polipropilen, Polietilen, PET, PET Void.

APLIKACIJA

 • Wax

Koristi se za opšte obeležavanje, uključujući etikete adresa za štampanje, etikete za otpremu, nalepnice, etikete proizvoda, etikete na skladištu, cene karata i etikete na malo.

 • Wax / Rezin

Idealni riboni za štampanje etiketa proizvoda, etiketa u skladištu, cena karata, etiketa za maloprodaju, oznaka zdravstvene zaštite itd.

 • Rezin

Koristi se tamo gde je potrebna robusna nalepnica, na primer gde su nalepnice izložene ekstremnim temperaturama, hemikalijama, abraziji ili vremenskim uslovima.

Ako vam je potrebna pomoć pri sužavanju izbora i pronalaženjem najboljeg rešenja za vaše potrebe, kontaktirajte nas na info@intercomo.com ili putem telefona na 021 21 55 800.

Wax ili Wax/Resin ili Resin?

Pitate se koji ribon je pravi za vas?

Ribon koji izaberete zavisi od okruženja na kojem će se nalaziti vaša etiketa i materijala na kojem želite da štampate. Na primer: ako štampate adresu na papirnoj etiketi, trebaće vam Wax.

WAX - Jeftin i najpopularniji ribon sa ograničenom otpornošću na mrlje

Materijal za etikete: Pogodan ako štampate na mat ili polusjajnim papirnim etiketama / karticama.

Wax ribon je najjeftiniji izbor ribona. Wax je najmekši ribon što ga čini osetljivim na mrlje i grebanje. Međutim, postoji mogućnost nadogradnje na Wax/Resin koji pruža bolji kvalitet štampe i nudi više otpornosti na mrlje od standardnog Wax-a.

Wax riboni su idealni za aplikacije za opšte označavanje, uključujući etikete s adresama za štampanje, nalepnice za otpremu, etikete proizvoda, etikete na skladištu, veleprodajne i maloprodajne etikete.

WAX / RESIN - Dugotrajan ribon otporan na mrlje

Materijal za etikete: Pogodan za štampanje na polusjajnim papirima ili sintetičkim etiketama.

Ovaj ribon kombinuje Wax i Resin kako bi bili otporni na mrlje. To je poželjan izbor za papirne etikete i izbor za sintetičke etikete koje ne moraju da se odupiru hemikalijama ili ekstremnim temperaturama.

Wax/Resin riboni su idealni za štampanje etiketa proizvoda, etiketa za skladištenje proizvoda, ulaznica, etiketa za maloprodaju i oznaka zdravstvene zaštite.

RESIN - Dugotrajni ribon otporan na ogrebotine i hemikalije

Materijal za etikete: Pogodan ako štampate na sintetičkim etiketama.

Resin je najotporniji tip ribona na ogrebotine i hemikalije. Resin je izbor za štampanje sintetičkih etiketa u teškim okruženjima gde štampa mora biti otporna na razmazivanje, grebanje, vlagu (vodootpornost), abraziju, ekstremne temperature ili hemikalije.

Resin riboni se mogu koristiti tamo gde su etikete namenjene za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu; Resin nudi praktično neuništivu štampu čineći je idealnom za štampanje nalepnica koje su izložene ekstremnim uslovima. Resin je idealan za štampanje etiketa za praćenje imovine, tekstilnih ili odevnih nalepnica, automobilskih etiketa, medicinskih i farmaceutskih etiketa, hemijskih bubnjeva, fleksibilne ambalaže, etiketa za usaglašenost i etiketa sa hemijskim ili opasnim materijalima.


Prilikom pokretanja novog projekta sa termo transfer štampom, kontaktirajte nas na info@intercomo.com ili putem telefona na 021 21 55 800 kako bi smo Vam pomogli da izaberete odgovarajući ribon prema Vašim specifičnim potrebama.

Kolika treba da bude širina ribona?

Ribon treba da bude širi od etikete. Papir je sklon abraziji i ako nalepnica nije pokrivena ribonom, može oštetiti glavu tamo gde papir dodiruje glavu. ribon je suviše tanak da zaustavi papir koji češe glavu, osim kada pokriva nalepnicu.

Šta znači FACE IN ili FACE OUT?

Riboni su napravljeni sa pigmentom postavljenim na unutrašnjoj strani rolne (Face In), ili sa spoljne strane rolne (Face Out). To je zato što različiti modeli štampača imaju različite putanje ribona do glave za štampanje.

Ostala pitanja i odgovori

Kako barkod funkcioniše?

Različite kombinacije pravugaonika i razmaka koriste se za kodiranje znakova u barkodove. Razlike bele i tamne boje i širini elemenata su varijable koje se koriste za kodiranje. Čitač barkoda osvetljava simbol i meri količinu svetla koja se reflektuje nazad. Čitač određuje uzorak svetlog i tamnog ili širokog i uskog, zatim ga upoređuje sa tabelom kodiranja za taj tip barkoda (naziva se simbologija) i dekodira simbol.

Koliko vrsta barkodova postoji (1D i 2D barkod)?

Stvoreno je više stotina barkodnih simbologija, ali se manje od dvadeset šire koristi. Svaka simbologija ima svoj obrazac pravugaonika i razmaka i svoja pravila za kodiranje podataka. Postoje dva osnovna tipa bar kodova: linearni i dvodimenzionalni (2D).

Linearni kodovi kodiraju podatke u pravugaonicima i razmacima u jednoj liniji. Simbol UPC/EAN je najpoznatiji primer linearnog barkoda.

Dvodimenzionalni kodovi kodiraju podatke u dodatnoj dimenziji. Dva osnovna tipa 2D kodova su slagane i matrične simbologije. Slagane simbologije nalikuju višestrukim linearnim simbolima naslaganim jedan na drugi. Matrične simbologije imaju blokove ili linije u mreži ili geometrijskom uzorku. Postoje i hibridne 2D simbologije i druge varijacije.

1D Barkod

Barkodovi koji predstavljaju podatke u širinama (redovima) i razmacima paralelnih linija kao što su Code128, Code 39 i UPC, nazivaju se Linear ili 1D (jednodimenzionalne) simbologije barkoda.

 • Sadrži manje od 85 znakova (ograničenje karakterističnih znakova simbologije)
 • Većina korisnika koristi Linearne barkodove
 • Stvara široki barkod
 • Može biti teško skenirati mobilnim telefonom i tabletom

Vrste 1D barkodova:

 • Code 128
 • Kod 39
 • Interleaved 2 od 5
 • UPCa, UPCe EAN8, EAN13
 • Databar
 • USPS IMB

2D Barkod

Dvodimenzionalni (2D) barkodovi, kao što su Data Matrix, PDF417 i QR Code, mogu imati obrasce kvadrata, tačaka, šestougla i drugih geometrijskih oblika. Iako zadržavaju relativno male veličine, ovi tipovi barkoda sadrže mnogo više podataka nego linearni barkodovi. 2D barkodovi mogu sadržati stotine znakova.

 • Kodira / zadržava stotine znakova
 • Zahteva 2D skener barkoda
 • Stvara manji barkod od 1D
 • Jednostavno skeniranje mobilnim telefonom i tabletom

2D Vrste barkoda:

 • Data Matrix
 • QR Code
 • Aztec
 • PDF417
 • Maxi Code

Kako se simbologije barkodova razlikuju?

Simbologije se razlikuju prvenstveno po vrsti i količini podataka koje mogu držati. Neke simbologije nude potpuno alfanumeričko kodiranje, dok druge samo kodiraju brojeve. Simbologije mogu biti fiksne ili promenljive dužine. Međutim, veličina nije neograničena, jer simbol mora biti dovoljno kompaktan da bi ga čitač mogao prepoznati. Dvodimenzionalne simbologije mogu imati značajno više podataka od linearnih kodova.

Koji je barkod meni potreban?

Različiti formati barkodova koji su dostupni praktično osiguravaju da možete pronaći simbologiju koja zadovoljava vaše potrebe. Najvažnije varijable koje određuju optimalnu simbologiju su količina podataka koje treba kodirati, raspoloživi prostor za štampanje barkoda i tip podataka za kodiranje.

Koliko podataka može barkod da ima?

Simbologije promenljive dužine mogu se koristiti za kodiranje samo nekoliko znakova, ako to želite, dok 2D barkodovi kodiraju hiljade znakova. Kapacitet barkodova promenljive dužine ograničen je veličinom simbola, što je ograničeno sposobnošću čitača barkoda. Za referencu, standardni UPC/EAN simbol kodira 14 numeričkih cifara. Mnoge barkod aplikacije u skladištenju, distribuciji, proizvodnji i kontroli inventara zahtevaju serijski broj slične dužine, što mnoge zajedničke simbologije mogu lako kodirati u kompaktni simbol.

Treba da počnem sa štampanjem UPC/EAN simbola. Šta treba da uradim?

UPC i EAN barkodovi su deo EAN.UCC sistema, kojim upravlja GS1 sistem (integrisani sistem globalnih standarda namenjenih za tačnu identifikaciju i prenos informacija koje se odnose na proizvode, sredstva, usluge i lokacije). GS1 sistem je najšire primenjen sistem standarda u lancu snabdevanja u svetu. GS1 sistem je zasnovan na širokoj primeni efikasnih rešenja u lancu snabdevanja. Brojevi predstavljeni u obliku bar koda omogućavaju automatsko obuhvatanje podataka na svakom mestu ulaza ili izlaza jedinice. Bar kodovi su obično uključeni u proizvodni proces na mestu proizvodnje; oni se ili unapred štampaju zajedno sa drugim informacijama datim na pakovanju ili se etiketa lepi na jedinicu na proizvodnoj liniji.

Za više informacija možete posetiti GS1 Srbija...

Koji barkod da iskoristim za logističku etiketu?

Sve više kompanija zahteva od svojih trgovinskih partnera da koriste GS1 logističku oznaku - Serijski kod kontejnera za otpremu da bi identifikovali proizvode dok se kreću kroz lanac snabdevanja. Etikete se mogu odštampati na standardnom printeru i postaviti na logističke jedinice, kao što su palete.

GS1 sistem je integrisani sistem globalnih standarda namenjenih za tačnu identifikaciju i prenos informacija koje se odnose na proizvode, sredstva, usluge i lokacije. GS1 sistem je najšire primenjen sistem standarda u lancu snabdevanja u svetu. GS1 sistem je zasnovan na širokoj primeni efikasnih rešenja u lancu snabdevanja.

GS1 barkodovi

Barkodovi su simboli koji se mogu elektronski skenirati pomoću lasera ili raznih sistema sa kamerom.

Oni se koriste za kodiranje informacija kao što su brojevi proizvoda, serijski brojevi i serije. Barkodovi igraju ključnu ulogu u lancu snabdevanja, omogućavajući strankama kao što su trgovci, proizvođači, korisnici transportnih usluga i bolnice da automatski identifikuju i prateproizvode dok se kreću kroz lanac snabdevanja.

GS1 upravlja sa nekoliko vrsta bar kodova. Svaki je dizajniran za upotrebu u drugačijoj situaciji.

EAN/UPC familija

Prepoznatljivi jednodimenzionalni bar kodovi koji se koriste u celom svetu.

Pogledati detaljnije...

DataBar familija

GS1 DataBar je familija linearnih simbologija koja se koristi u okviru GS1 sistema

Pogledati detaljnije...

Jednodimenzionalni bar kodovi se isključivo koriste u opštoj distribuciji i logistici.

ITF-14 (Interleaved 2-of-5, Preplitanje 2 od 5) bar kodovi nose ID brojeve samo na trgovinskim jedinicama koje ne prolaze kroz naplatna mesta. ITF-14 simboli su pogodniji za direktno štampanje na valovitom kartonu.

GS1-128 bar kod simbologija je podskup bar kod simbologije Code 128. Isključivu dozvolu za upotrebu ove simbologije ima GS1. Ova, krajnje fleksibilna simbologija kodira nizove elemenata koji koriste aplikacione identifikatore.

Pogledati detaljnije...

Dvodimenzionalni bar kodovi

Samo Data Matrix ISO verzija ECC 200 podržava strukture podataka GS1 sistema.

GS1 QR kod je podskup standarda ISO/IEC 18004 QR kod 2005. QR kod 2005 podržava strukture podataka GS1 sistema, uključujući funkcijski znak simbola 1. GS1 QR kod se primenjuje u skladu sa odobrenim standardima GS1 sistema

Pogledati detalje...

GS1 opšte specifikacije možete pogledati ovde...

Informacije preuzete sa GS1 Srbija.

Šta mi je potrebno za štampu barkodova?

Da biste štampali nalepnice sa barkodom, mora se kreirati format oznake pomoću softvera koji podržava bar kodiranje. Da biste štampali barkodove na dokumentima ili izveštajima, aplikacioni softver treba da podržava bar kodiranje ili će biti potrebno dodatno programiranje. Nakon što je nalepnica ili obrazac dizajniran, potrebno je da se štampa na štampaču koji može da proizvodi barkodove i podržava specifičnu simbologiju koja se koristi. Pošto se podaci kodiraju pomoću razlika između svetlih i tamnih (i uskih i širokih) elemenata - koji se mere u milima, ili hiljaditim delovima inča - kvalitetan štampač je neophodan za proizvodnju jasnih linija i preciznih, čitljivih barkodova. Konačno, medijum mora podržavati kvalitet ispisa barkodova tako što ne pušta mastilo, ne štrči, ne bledi ili na drugi način umanjuje kvalitet simbola.

Kupac traži da se na pošiljke počne stavljati barkod. Šta da radim?

Prvo, saznajte koji od vaših objekata i linija za proizvodnju ili pakovanje će biti pogođeni kako bi se odredila potrebna količina etikete i broj štampača koji će biti potrebni. Odredite kako će štampači primati promenjive informacije koje su im potrebne iz vašeg sistema preduzeća da bi proizvele oznake. Ovaj korak će pokazati potrebnu podršku za povezivanje i umrežavanje u štampaču. Pregledajte specifikaciju usklađenosti da biste razumeli potrebne veličine oznaka, fontove, simbologije barkoda i grafiku tako da možete da izaberete odgovarajući štampač.

Softver je takođe potreban za dizajniranje formata etiketa. Mnogi paketi za dizajn barkodova i RFID oznaka uključuju šablone za formate etiketa koji se obično koriste u maloprodaji, automobilskoj industriji, vazduhoplovstvu, distribuciji i drugim industrijama. Proverite da li softver podržava tipove oznaka koje su vam potrebne i specifičan model štampača koji ste izabrali. Testirajte ceo sistem i pošaljite uzorke etikete vašem trgovinskom partneru na analizu pre vašeg roka za označavanje usklađenosti.

Koje vrste materijala se mogu koristiti za štampanje barkodova?

Pored velikog broja materijala za etikete, štampači barkodova mogu da štampaju i na tagovima, narukvicama, poliesteru, polipropilenu i drugim sintetičkim materijalima. Dostupne su različite boje, ali se boja treba koristiti oprezno jer će nedovoljan kontrast između barova i pozadinskog prostora proizvesti nečitljive barkodove. Medijski zaštitni mediji su dostupni sa otvorenim i skrivenim sigurnosnim karakteristikama za autentifikaciju, krivotvorenje itd., kao i sigurno kodiranje podataka. Mediji za etikete, premazi i lepkovi obezbeđuju otpornost na ekstremne temperature, vlagu, kiseline, pranje, izlaganje UV zračenju i druge opasnosti za kvalitet nalepnice. Termalni štampači takođe mogu da štampaju i kodiraju pametne etikete, koje sadrže čip za identifikaciju radio frekvencije (RFID) i umetak antene ugrađen u medijum za etikete.

Koja tehnologija štampanja odgovara mojim potrebama?

Široka upotreba bar kodova za automatsku identifikaciju proizvoda dovela je do značajnog napretka za čitavu industriju u smislu logistike i praćenja.

Jedan od glavnih zahteva je nulta tolerancija grešaka u štampanju. Pravopisna greška u nekoj reči ne mora nužno da promeni njeno značenje; međutim, loše štampani barkod ga čini neupotrebljivim. Postoje različite tehnologije za štampanje dinamičkih sadržaja: koja je najpogodnija za Vaše operativne zahteve?

Direkt Termal

Termin "direkt termal" odnosi se na tehniku štampanja koja ne koristi samo bilo kakve potrošne materijale. Hemijski tretirani mediji za štampanje postaju crni kada prođu ispod grejnih elemenata u glavi termalnog štampača.

 

Prednosti:

 • Termalni štampači su dobro prilagođeni industrijskom okruženju
 • Jedan potrošni materijal kojim se radi: etiketa
 • Robusna oprema sa niskim zahtevima za održavanje
 • Dobar, oštar kvalitet štampe: pogodan za štampanje barkoda
 • Prihvatljiva brzina štampe za industrijske zahteve

Nedostaci: 

 • Slaba dugotrajnost etikete zbog osetljivosti na toplotu, UV, trenje itd.
 • Crna je praktično jedina dostupna boja
 • Izbor štamparskih medija ograničen je na papir
 • Nalepnica je u direktnom kontaktu sa glavom štampača, što zahteva češću zamenu termo glave

 

Zaključak:

Dobro rešenje za štampanje promenljivih informacija koje traju kratko (od nekoliko dana do nekoliko nedelja) kao što su etikete za prtljag. Nije pogodan za štampanje barkoda koji zahteva dug rok trajanja.

Termal Transfer

Kod štampanja termo transfer metodom, ribon za termal transfer je potreban da bi se dobila slika na nalepnicama koje prihvataju termalnu obradu. Etiketa i ribon se kreću zajedno ispod termalne glave za štampanje. Kako se elementi glave štampača zagrevaju, mastilo se prenosi sa ribona na prenosni medijum da bi se dobila štampana etiketa. Ribon sadrži zaštitni (silikonski) sloj koji klizi duž glave štampača i štiti je od kontakta sa površinom etikete i na taj način značajno produžava vek trajanja termo glave.

Prednosti:

 • Štampači idealni za industrijsko okruženje
 • Mogućnost štampanja na brojnim štampanim medijima: papir, sintetika ili tekstil
 • Veoma niske potrebe za održavanjem štampača zahvaljujući robusnosti materijala koji se koristi i TT ribona koji obezbeđuje dugotrajnu zaštitu glave štampača
 • Odličan kvalitet štampe (visoka rezolucija, oštrina i crnilo karaktera), čak i pri velikoj brzini
 • U zavisnosti od izabranog ribona, Termal Transfer nudi odlične nivoe otpornosti na: abraziju, svetlost, temperaturu i rastvarače
 • Finansijski vrlo pristupačno

Nedostaci:

 • 2 potrošna materijala za rukovanje, etiketa za štampanje i ribon
 • Štampane informacije su čitljive na ribonu, što može dovesti do komplikacija kod poverljivih informacija
 • Ograničenja za štampanje u boji

Zaključak:

Termal transfer zadovoljava zahteve vrlo različitih primena: od jeftinog rešenja s kratkim vekom trajanja do dugotrajnog i otpornog rešenja. Tamo gde su kvalitet i pouzdanost neophodni, Termal Transfer je rešenje.

Hot Stamp

Štampanje ovim principom zahteva upotrebu posebnog ribona koji zagreanom glavom štampača prenosi pigment na proizvod.

 

Prednosti:

 • Dobra otpornost štampane poruke zahvaljujući kvalitetu pigmenta i otiska
 • Jednostavna tehnika štampanja zbog relativnog nedostatka tehnologije koja se koristi
 • Sposobnost korišćenja različitih vrsta potrošnog materijala: trake u boji, hologrami, dekoracija, metalizacija itd.
 • Jednostavnija tehnologija koja zahteva malo održavanja

 

Nedostaci:

 • Pečat je urezan i ne može štampati promenljive informacije
 • Upotreba zagrejane štampe (pečata) može da promeni medijum za štampanje, čime se značajno ograničava njegova upotreba za štampanje na papiru

 

Zaključak:

Hot Stamp je jednostavna tehnologija i predstavlja malo poteškoća pri korišćenju. Međutim, ovaj princip ne nudi dovoljnu fleksibilnost štampanja da bi se šire koristio u oblasti automatske identifikacije.

INK-JET

Ink-jet štampači se često koriste za kućnu upotrebu, a ponekad i za preduzeća. Štampanje se vrši prskanjem mikro kapi mastila na medijum za štampanje.

 

Prednosti:

 • Mogućnost štampanja u boji
 • Dostupni štampači koji su lako zamenljivi i često već prisutni u kompanijama
 • Nalepnice su lako dostupne

 

Nedostaci:

 • Mala otpornost na vlagu i rastvarače smanjuje dugovečnost otiska
 • Ograničen opseg odgovarajućih medija za štampanje
 • Niska brzina štampanja
 • Veoma visoki troškovi štampanja
 • Dugo vreme sušenja
 • Mehanizmi štampača nisu pogodni za industrijsko okruženje: vlažnost, prašina, visoke temperature, vibracije itd

 

Zaključak:

Pogodna tehnika za štampanje malih količina etiketa, ali ograničene upotrebe za štampanje velikih količina koje zahtevaju brzinu, pouzdanost i nisku cenu.

Ako vam je potrebna pomoć pri sužavanju izbora i pronalaženjem najboljeg rešenja za vaše potrebe, kontaktirajte nas na info@intercomo.com ili putem telefona na 021 21 55 800.

Šta je Flexo štampa?

Flexo štampa je tehnika direktne štampe na fleksibilne materijale kod koje se otisak boje sa izdignutih štampajućih elemenata direktno prenosi na materijal za štampu. Predstavlja najbolji izbor štampe za razne vrste pakovne i transportne primarne i sekundarne ambalaže, kao i samolepljive etikete i monofilmove.


Ova vrsta štampe nudi širok dijapazon materijala kao što su: samolepljivi polipropilen, polietilen, papir, PVC, PET, OPP materijali itd.


Materijali štampani u tehnici flexo štampe najčešće su zastupljeni u industrijama poput: farmaceutske, prehrambene, hemijske, proizvodnji vode, sokova i alkoholnih pića, kozmetičke industrije, industriji konditorskih proizvoda, industriji ulja i maziva i sl.