Direkt Termal (DT) ili Termo Transfer (TT)?

Termal Transfer (TT) i Direkt Termal (DT) su dve opcije za štampanje promenljivih podataka na etiketama i tagovima. Objasnićemo razlike između ovih tehnologija i kako odabrati pravu metodu štampanja.


Šta je to Direkt Termal?

Direkt termal štampa koristi hemijski tretiranu podlogu na etiketi koja je osetljiva na toplotu i postaje tamnija kada je izložena toploti koju generiše termalna glava štampača. Bela boja je osnovni sastojak u hemiji koja omogućava da se ova reakcija toplote odigra. Direkt termal štampači nemaju mastilo, toner ili traku. Ovaj princip čini direktnu termalnu upotrebu vrlo jednostavnom. Međutim, pošto zalihe štampane ovim principom sadrže hemiju koja će vremenom potamniti, ova reakcija može se desiti kad god je materijal izložen visokoj toploti. Sličan proces izbleđivanja može nastupiti i kada je materijal izložen UV zračenju. Direkt termal podloge uključuju odabrani opseg papira i filma sa različitim nivoima kvaliteta, u zavisnosti od završnih premaza.

Grafički prikaz principa Direkt Termal tehnologije

Šta je Termal Transfer?

Kod štampanja termo transfer metodom, ribon za termal transfer je potreban da bi se dobila slika na nalepnicama koje prihvataju termalnu obradu. Mediji i ribon se kreću zajedno ispod termalne glave za štampanje. Kako se elementi glave štampača zagrevaju, mastilo se prenosi sa ribona na prenosni medijum da bi se dobila štampana etiketa. Ribon sadrži zaštitni (silikonski) sloj koji klizi duž glave štampača i štiti je od kontakta sa površinom etikete i na taj način značajno produžava vek trajanja termo glave. Postoji širok spektar tipova medija i ribona koji se mogu koristiti za gotovo bilo koji zahtev i trajnost.

Grafički prikaz principa Termal Transfer tehnologije

Kako odabrati pravu tehnologiju?

Direkt Termal je pogodan za jednostavnije primene koje imaju kratak životni vek u okruženju sa ograničenom izloženošću UV zračenju. Dok Direkt Termal zahteva samo jedan tip medija, materijal etikete je u direktnom i stalnom kontaktu sa glavom štampača, što može povećati habanje i skratiti vek trajanja glave štampača naročito kod Termo Eko etiketa. Koristeći različite formulacije etiketa i ribona, štampanje termo trasnferom može se koristiti za različite primene. Termo Transfer trake mogu lakše da izdrže toplotu, sunčevu svetlost, abraziju i hemijsku izloženost u odnosu na Direkt Termal i kao rezultat može da proizvede veći kvalitet štampe i dugovečnost etikete.

Ukratko:

KVALITET ŠTAMPE

(+) Kvalitet štampe može da varira u zavisnosti od etikete (Eko ili Top). Nalepnice s premazom Eko mogu biti svetlije crne boje sa nejasnim kvalitetom ispisa koje mogu uticati na skeniranje barkoda.

(+) Oštar, tamno crni kvalitet štampe i uspešno skenirani barkodovi sa svim kvalitetima trake.
(+) Trake za termalni transfer u boji pružaju vidljive znakove za identifikaciju.

DUGOVEČNOST

(-) Direkt termal mediji će potamneti kada su izloženi visokoj toploti i izbledeće vremenom pod uticajem UV zračenja.
(-) Osetljivost na habanje i trljanje sa posledicama abrazije i cepanja.

(+) Pravilnim uparivanjem etikete i ribona mogu dovesti do izdržljivosti i otpornosti na toplinu, sunčevu svetlost, abraziju i izloženost hemijskim preparatima.

BRZINA ŠTAMPE

(-) Preporučuju se manja brzine štampe.

(+) Moguće brže brzine štampanja.

LAKOĆA KORIŠĆENJA

(+) Jedan potrošni materijal je jednostavniji za instaliranje i upravljanje inventarom.

(-) Iako su potrebne dve komponente, štampa se lako izvodi.

APLIKACIJA

(-) Kratak vek trajanja.

(+) Praktično neograničen vek trajanja.

IZBOR ZALIHA

(-) Ograničen opseg zaliha papira i filma dostupnih sa direktnom termičkom hemijom.

(+) Širok opseg podloga i tipova mastila koji zadovoljavaju potrebe aplikacije.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA

(-) Trajanje glave štampača je znatno kraće, kao i garancija proizvođača, očekuje se da će termo glave trajati 25-50% od trajanja termalne glave za štampanje.

(+) Silikonski premaz trake čuva glavu za štampanje od abrazije koju uzrokuju etikete. Ovo omogućava termalnoj glavi za štampanje TT da traje 2 do 4 puta duže od DT štampe.