Koji je barkod meni potreban?

Različiti formati barkodova koji su dostupni praktično osiguravaju da možete pronaći simbologiju koja zadovoljava vaše potrebe. Najvažnije varijable koje određuju optimalnu simbologiju su količina podataka koje treba kodirati, raspoloživi prostor za štampanje barkoda i tip podataka za kodiranje.