Kako barkod funkcioniše?

Različite kombinacije pravugaonika i razmaka koriste se za kodiranje znakova u barkodove. Razlike bele i tamne boje i širini elemenata su varijable koje se koriste za kodiranje. Čitač barkoda osvetljava simbol i meri količinu svetla koja se reflektuje nazad. Čitač određuje uzorak svetlog i tamnog ili širokog i uskog, zatim ga upoređuje sa tabelom kodiranja za taj tip barkoda (naziva se simbologija) i dekodira simbol.