Koliko podataka može barkod da ima?

Simbologije promenljive dužine mogu se koristiti za kodiranje samo nekoliko znakova, ako to želite, dok 2D barkodovi kodiraju hiljade znakova. Kapacitet barkodova promenljive dužine ograničen je veličinom simbola, što je ograničeno sposobnošću čitača barkoda. Za referencu, standardni UPC/EAN simbol kodira 14 numeričkih cifara. Mnoge barkod aplikacije u skladištenju, distribuciji, proizvodnji i kontroli inventara zahtevaju serijski broj slične dužine, što mnoge zajedničke simbologije mogu lako kodirati u kompaktni simbol.